ΔΩΡΗΤΗΣ, Υποστηρικτής & Χορηγοί  Α’ Κύκλου

(1.11.2015-31.12.2016)